top of page

VRIENDEN TANNENBERG

Landgoed Tannenberg wil een levendige plek zijn waar mensen tot rust of juist in beweging kunnen komen. Tevens willen we de oorspronkelijke rijke natuur en cultuur herstellen door de aanleg van landschapselementen en het herstel van de ommuurde moestuin. De vrienden van Tannenberg helpen mee met activiteiten en het werven van gelden.

Een gastvrij landgoed voor mens, dier en natuur

De Stichting Vrienden van Landgoed Tannenberg (in oprichting) heeft als doel om de buurtbewoners rondom het landgoed te betrekken bij het verlevendigen van deze plek. Naast de organisatie van sociale activiteiten ontfermen de vrienden zich ook over het in stand houden en ontwikkelen van landschapselementen. Enerzijds zullen zij hun handen uit de mouwen steken tijdens meewerkdagen en anderzijds zullen zij geld werven. Het stipje aan de horizon is een gastvrij landgoed voor mens, dier en natuur.

bottom of page