top of page

GezinsKring

In een GezinsKring maken de kinderen/jongeren onderdeel uit van een zo normaal mogelijk gezinsleven. De gezinsouders proberen een sfeer neer te zetten waarin de kinderen zichzelf kunnen leren kennen en waarin zij zich kunnen ontwikkelen tot krachtige mensen.

Ieder kind heeft behoefte aan een gezinsleven

GezinsKringen zijn gezinshuizen die aan kinderen en jongeren, die om allerlei redenen niet meer kunnen thuiswonen, een gezinsleven bieden. GezinsKringen gaan uit van de kracht van het gewone leven en langdurige verbindingen. De gezinsouders zijn gericht op het bieden van geborgenheid, structuur en ontwikkelingsperspectief, zodat het kind tot zijn recht kan komen. Hiertoe kan medische en therapeutische ondersteuning worden ingezet. Een betrokken kring rondom het kind, waar mogelijk ook met de biologische ouders en familie, is een wezenlijk onderdeel daarbij.

 

GezinsKringen werken mee aan het werk van de ‘Alliantie Kind in Gezin’. In de UN conventie van de 'Rechten van het kind’ staat dat ieder kind recht heeft op een gezinsleven. In de ‘Alliantie Kind in Gezin’ zetten een aantal organisaties zich in om in 10 jaar tijd 10.000 instellingskinderen in Nederland een passende gezinswoonvorm te bieden. Binnen de jeugdzorg in Nederland zijn 45.000 kinderen door de kinderrechter uit huis geplaatst. Van die groep verblijven 25.000 kinderen in pleeggezinnen en 20.000 kinderen met een zorgindicatie in een zorginstelling. Slechts 800 kinderen van deze laatste groep wonen in een gezinshuis; dit zouden er veel meer moeten worden. In een gezinshuis zijn professionele opvoeders en een behandelklimaat.

GezinsKringen zijn zelfstandige ondernemingen. Ze werken samen met de zorgorganisaties die de kinderen naar hen doorplaatst. GezinsKringen zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Gezinshuis.com voor kwaliteitsborging en scholing.

bottom of page