Stichting De Marsen

Stichting de Marsen/Pontos bevordert de ontwikkeling van de biodynamische landbouwmethode als basis voor menswaardige ontwikkeling en gemeenschapsvorming. Dat doet zij door het verwerven en beheren van de onroerende goederen. Op Landgoed Tannenberg ziet de stichting toe op duurzaam beheer van de villa, moestuin en het landschap.

Ons bestuur

De stichting is opgericht voor de ontwikkeling van landbouwbedrijf De Marsen in Oostzaan. Landgoed Tannenberg is de tweede locatie waar Stichting de Marsen haar doelstellingen in praktijk brengt in samenwerking met Villa Tannenberg. Het stichtingsbestuur heeft een adviserende rol in het vormen van de gemeenschap. In samenspraak met Utrechts Landschap werkt de stichting aan nieuwe ontwikkelplannen voor de villa, moestuin en het landgoed.

Stichting de Marsen heeft een ANBI-status. Het bestuur is onbezoldigd en wordt gevormd door Helene van der Vloed (voorzitter) en Oberon Nauta (secretaris en waarnemend penningmeester).

Stichting De Marsen
Gevestigd te Bergen
Tel. 06-36326987
KvK 60311916
www.stichtingdemarsen.nl