Dames Royaards

Dames Royaards

De Tannenberg is oorspronkelijk een buitenplaats van circa 22 hectare dat vernoemd is naar een heuvel in het Panbos van Bosch en Duin. In 1904 lieten de dames Royaard hier een buitenhuis en ommuurde tuin bouwen. Sinds 1946 is Villa Tannenberg het eigendom van de Dames Royaards Stichting en heeft het een sociaal maatschappelijk doelstelling.

Een thuis voor kinderen en jongvolwassenen

De witte villa is in Jugendstilachtige stijl ontworpen door architect H. Tjabring uit Utrecht. De voormalige stal, het koetshuis en twee dienstwoningen dateren uit 1902 en zijn in chaletstijl. Het park waarin het landhuis ligt, is oorspronkelijke landschap, met zandheuvels en (dennen)bos, zoals dat bestond bij de aanleg van Bosch en Duin. De villa staat ver in het bos en is vanaf de Duinweg niet zichtbaar.

In 1946 hebben de Dames Royaards het buitenhuis beschikbaar gesteld als rust- en herstellingsoord en ondergebracht in de Dames Royaards Stichting. Zij hebben de villa tot 2065 in erfpacht gegeven aan Utrechts Landschap. Deze erfpacht brengt de verplichting met zich mee dat het huis onderdak biedt aan sociaal maatschappelijk initiatieven. 

Tot begin 2017 werd het huis gebruikt door Christophorus/Amerpoort voor de huisvesting van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Per maart 2017 heeft Stichting de Marsen het beheer overgenomen. Samen met Villa Tannenberg geven zij invulling aan de sociaal maatschappelijke doelstelling die de Dames Royaards Stichting aan deze plek verbonden heeft.