Utrechts Landschap

Utrechts Landschap

Utrechts Landschap streeft naar een robuust en divers Utrechts netwerk van natuur en erfgoed. Met steun van de Utrechtse samenleving en door expert te zijn in onze netwerken. We verwerven eigendommen opdat we zeker weten dat ze voor altijd veilig zijn. Want wat eenmaal in eigendom bij Utrechts Landschap is, blijft voor altijd in ons eigendom.

Een landgoed voor mens en natuur

Utrechts Landschap is eigenaar van Landgoed Tannenberg. De omsloten moestuin en het parkachtige bos van samen 22 hectare grenzen aan het Panbos dat, samen met de landgoederen Beerschoten en Houdringe, één groot natuurgebied vormt van 378 hectare. In het afwisselende parklandschap van de landgoederen komen veel vogelsoorten voor. De eeuwenoude bomen bieden geschikte leefmogelijkheden voor diverse spechtensoorten, bosuil, eekhoorn, boommarter en vleermuizen als dwergvleermuis en grootoor. Het Panbos is een voormalig stuifzandlandschap. Hiervan resteert nog een aantal kleine zandvlaktes, maar het grootste deel van het gebied is begroeid met naaldbos. Karakteristiek voor het Panbos zijn de oude grove dennen die aan de rand van de zandvlaktes staan. Door de wind is het zand tussen de wortels weggestoven en is het wortelstelsel bloot komen te liggen. In één van deze dennen verblijft ’s winters een groep ransuilen. In het Panbos groeien enkele tientallen jeneverbesstruiken die bekend staan als specifieke pioniersplanten in stuifzandgebieden. Zandhagedis en vele insecten profiteren van de droge, en in de zomer warme, zandvlaktes

Het Utrechts Landschap zal in samenwerking met De Marsen en Villa Tannenberg, de moestuin, en het landgoed onderhouden, waarbij de begeleiding van deelnemers en vrijwilligers onder de verantwoordelijkheid van Villa Tannenberg valt. Doel is om Landgoed Tannenberg nog verder te ontwikkelen tot een gastvrije plek voor mens en natuur.

Het geboden beroepsperspectief wordt niet vormgegeven vanuit een beroep of een vraag uit de markt. Samen met de jongvolwassene wordt een portfolio met potenties en interesses samengesteld, aan de hand waarvan gewerkt wordt richting een volwaardige plek in de maatschappij.