Villa Tannenberg

Villa Tannenberg is een kleinschalige antroposofische woon-werkgemeenschap voor kinderen en jongvolwassenen met een ondersteuningsvraag. Met elkaar vormen wij een warme gemeenschap waarin onze zorgvragers zich kunnen ontwikkelen tot veerkrachtige mensen die vertrouwen hebben in zichzelf en de wereld om hen heen.

Onze missie voor een gezinshuis

Het is onze missie om kinderen en adolescenten, die getraumatiseerd zijn en niet meer thuis kunnen wonen, een eigen plekje te geven in onze gemeenschap zodat zij kunnen uitgroeien tot wie zij in wezen zijn. We accepteren dat we allemaal onze beperkingen hebben en stimuleren elkaars unieke kwaliteiten en talenten. Wanneer elk individu tot zijn recht komt, kan iedereen in de gemeenschap daaraan meegroeien.

Ons gezinshuis is een GezinsKring. De gezinsouders Rob en Tessa Dirksen vormen samen met de kinderen en jongvolwassenen het huiselijke middelpunt. Daar omheen staat een grote kring van familieleden en professionals, waaronder volwassen broers en zussen, biologische ouders, verwanten, therapeuten, groepsleiders en vrijwilligers. Met elkaar vormen we een vitaal netwerk waarin de kinderen en adolescenten tot groei en bloei kunnen komen.

In onze missie laten wij ons inspireren door de antroposofie. Volwaardige voeding, zinvolle dagbesteding en een rijk cultureel leven zijn hiervan concrete uitwerkingen. Tevens baseren wij ons op de idealen van Camphill, lees hier verder.