Wonen

Wonen

Villa Tannenberg biedt onderdak aan vier tot zes kinderen/jongeren met een begeleidingsvraag. Met elkaar zijn we GezinsKring Villa Tannenberg en geven we vorm aan het dagelijkse leven.

Een gezinsleven met veel broers en zussen

Kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen, vinden in Villa Tannenberg een duurzame thuishaven. Kinderen en volwassenen die zich eenmaal aan Tannenberg verbonden hebben, blijven deel uitmaken van het geheel. Zo ontstaat er een warme kring van betrokkenen, die samen het leven leven, in goede en in slechte tijden.

.

Voor de meeste jongeren geldt dat ze op een goed moment uitvliegen, de wijde wereld in. Soms is dat niet mogelijk en zoeken we naar passende alternatieven op of buiten het Landgoed.

Wil je meer informatie over het wonen in Villa Tannenberg?
Neem dan contact met ons op!