Wonen

Wonen

Villa Tannenberg biedt onderdak aan vier tot zes kinderen/jongeren met een begeleidingsvraag en heeft daarnaast een crisisplek. Met elkaar zijn we GezinsKring ’t Huys en geven we vorm aan het dagelijkse leven.

Een gezinsleven met veel broers en zussen

Kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen, vinden in Villa Tannenberg een duurzame thuishaven. Kinderen die zich eenmaal aan Tannenbeg verbonden hebben, blijven deel uitmaken van het geheel. Sommigen zijn inmiddels volwassen en wonen zelfstandig maar op feesten en aanschuiftafels zijn ze van de partij. Een ding is zeker: bij ons heb je heel veel broers en zussen.

Voor de meeste jongeren geldt dat ze op een goed moment uitvliegen, de wijde wereld in. Soms is dat niet mogelijk en zoeken we naar passende alternatieven op of buiten het Landgoed.

Wil je meer informatie over het wonen in Villa Tannenberg?
Neem dan contact met ons op!