Onze werkwijze

Onze werkwijze

Er wordt ons wel eens gevraagd wat de kracht van onze gezinskring is. Een lastige vraag om te beantwoorden. Er is niet één recept te geven voor ons gezin. Inmiddels kennen we wel een heel belangrijk ingrediënt: de dubbele beweging.

De dubbele beweging

Kinderen worden voor lange of kortere tijd met een bepaalde hulpvraag in onze gezinskring opgenomen. Vanaf het eerste moment start voor ons dan de ontdekkingstocht. Ongeacht de voorgeschiedenis of beperkingen proberen wij de kinderen te begeleiden bij het vinden van antwoorden op de vragen die het leven voor hen heeft.

Het uitgangspunt is dat ieder mens in het leven iets te leren heeft. Wij proberen met hulp van anderen een situatie te scheppen waarin deze ontwikkeling ofwel ‘beweging’ zo veel mogelijk wordt gestimuleerd en antwoorden op de vragen gevonden kunnen worden. Tegelijkertijd geloven we dat ieder mens aan anderen iets te leren heeft. Ieder kind kan in ons gezin, maar ook erbuiten op school of bij vrienden, een bijdrage leveren. Het kind kan anderen vanuit de eigen kracht en persoonlijkheid dus ook in beweging brengen en krijgt zo bijvoorbeeld een rol in het beantwoorden van de vragen die andere gezinsleden hebben.

ln de gezinskring proberen we deze beweging tot stand te brengen door kinderen bewust met anderen in contact te brengen en zien we toe op een goede balans. De dubbele beweging staat dus voor de beweging die een kind in ons gezin ervaart wanneer het zelf in ontwikkeling is én de beweging die het bij anderen teweeg brengt door de verbinding die het met hen aangaat. Maar het dubbele zit ook in de het versterkend karakter dat het samengaan van deze beide bewegingen op elkaar heeft.

In interactie met anderen doet zich bijvoorbeeld ook een mooie mogelijkheid voor om je eigen talenten te ontdekken.

En de beweging gaat nog verder. Ook mensen die in huis komen om een specialisme uit te voeren, worden uitgedaagd om te onderzoeken welke vragen zij zelf hebben en worden gestimuleerd om hun kracht breder in te zetten dan hun professie in eerste instantie van hen zou vragen. Ook voor hen ontstaat zo de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Deze extra dimensie van de dubbele beweging ontstond eerst onbewust, maar inmiddels zoeken wij hier bewust naar omdat de uitwerking voor iedereen zo positief is.